Socialinė ir kokybės politika

UAB „Lyderio grupė“ teikiamos paslaugos ir darbai sertifikuoti LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 ir BS OHSAS 18001:2007 sertifikatais. Šie sertifikatai galioja visoms bendrovės teikiamoms paslaugoms.

  • LST EN ISO 9001:2015
  • LST EN ISO 14001:2015
  • BS OHSAS 18001:2007

2009 m. tapusi neįgaliųjų socialine įmone, UAB „Lyderio grupė“ pradėjo vykdyti aktyvią socialinės integracijos politiką. Per pirmuosius veiklos metus įmonė sparčiai plėtėsi, pradėjome teikti eilę naujų paslaugų, kurias atlieka neįgalūs asmenys. Šiuo metu patalpų valymo, vaizdo stebėjimo ir įmonės administracijoje dirba daugiau nei 80 neįgalių darbuotojų. Kadangi mes ir toliau siekiame ambicingų planų ir orientuojamės į rezultatą, įkūrėme socialinės integracijos departamentą, kurio kompetencijos yra steigti darbo vietas bei ieškoti įvairių neįgaliųjų įdarbinimo galimybių įmonės viduje, rūpintis neįgalių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, bendrųjų ir specialiųjų įgūdžių lavinimu, motyvuoti juos aktyvesniam gyvenimo būdui.

Viena reikšmingesnių ir inovatyvesnių socialinių iniciatyvų yra miestų vaizdo kamerų stebėjimas pakeičiant jas stebėjusius policininkus. Už tai bendrovė 2010 m. gegužės mėn. laimėjo paskatinamąją premiją ir gavo asmenines LR Vidaus reikalų ministro ir Kauno miesto mero padėkas.

2010 m. sausio mėnesį UAB „Lyderio grupė“ buvo viena iš Neįgaliųjų socialinių įmonių sąjungos (NSĮS) steigėjų. Per pirmus veiklos metus NSĮS apjungė daugiau kaip 20 socialinių įmonių, veikiančių įvairiuose ekonominės veiklos sektoriuose, ir šiuo metu yra viena aktyviausių, socialinių įmonių interesus atstovaujančių, nevyriausybinių organizacijų šalyje. NSĮS įgyvendina įvairius visuomeninius projektus, vykdo veiklas susijusias su neįgaliųjų socialine reabilitacija ir integracija į darbinę bei visuomeninę veiklą, neįgaliųjų socialinių įmonių vykdomų veiklų viešinimu, atstovauja jų teisėtiems interesams valdžios institucijose, kaupia įdarbinimo duomenų bazę bei yra tarptautinės organizacijos „Workability Europe“ narys.

UAB „Lyderio grupė“ kryptingai įgyvendina socialinę politiką ir ieško bendradarbiavimo galimybių su politinėmis, nevyriausybinėmis ir valstybinėmis organizacijomis, privačiomis įmonėmis. Socialinės integracijos kryptį įmonėje atstovauja Gediminas Bartkus, mob.tel.nr.  (8-656) 76340, el. paštas g.bartkus@lyderio.lt

parasykite mums

Neteisingai užpildyti laukai