Kokybės, aplinkos apsaugos, bei darbuotojų saugos ir sveikatos politika

 • Kurti moderniais vadybos principais paremtą, nuolat besimokančią ir tobulėjančią, į užsibrėžtų tikslų siekimą orientuotą, su iššūkiais kovojančią ir greitai į pokyčius reaguojančią organizaciją.
 • Siekti nuolatinio paslaugų kokybės gerinimo, atsižvelgiant į kliento poreikius bei terminus.
 • Šalinti atsiradusius trūkumus procesų metu, analizuoti klaidas bei užkirsti kelią jų atsiradimui.
 • Atliekant pirkimus iš tiekėjų ar subrangovų teikiama pirmenybė organizacijoms kurios už tą pačią kainą siūlo ekologškesnes ir saugesnes paslaugas bei medžiagas.
 • Nuolatinės profesinės rizikos, sužeidimų ir susirgimų stebėjimas, vertinimas bei prevencinių veiksnių įgyvendinimas, tobulinant darbuotojų saugos ir sveikatos įgyvendinimą organizacijos veikloje.
 • Pasiekti kokybės lygį, atitinkantį aukščiausius reikalavimus, patenkinti bei viršyti užsakovų lūkesčius.
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, sudaryti tinkamas darbo sąlygas, skatinti kūrybinę iniciatyvą bei sąmoningumą.
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.
 • Teisinių ir kitų prisiimtų reikalavimų įgyvendinimas savo veikloje.
 • Siekti nuolatinio aplinkosaugos veiksmingumo gerinimo, taupiai ir racionaliai naudojant išteklius bei vykdant taršos prevenciją.
 • Skatinti darbuotojus užtikrinti švarią i saugią aplinką.
 • Vykdyti darbus tik pakankamai juos suplanavus ir numačius darbuotojų saugos ir sveikatos priemones.
 • Identifikuoti ir vertinti profesinę riziką, numatyti rizikos veiksnių valdymo priemones.
 • Vykdyti nelaimingų atsitikimų darbe bei profesinių ligų prevenciją.
 • Užtikrinti LR teisės aktų bei kitų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių bendrovės veiklą, vykdymą.
 • Sudaryti tinkamas ir saugias darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojams socialines garantijas.
 • Skatinti techninių naujovių taikymą, įrengiant darbo vietas, sudarant saugią ir sveiką darbo aplinką, parenkant darbo bei apsaugos priemones.
 • Diegti mažiausiai darbuotojų saugai ir sveikatai pavojingus darbo metodus bei technologijas.
 • Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją bei gilinti jų žinias darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.
 • Veiksmingai gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei ją periodiškai vertinti.
 • Vykdyti integruotos vadybos sistemos priežiūrą, kad ji nuolat išliktų efektyvi ir atitiktų ISO 9001, ISO 14001  ir BS OHSAS 18001 standartų reikalavimus.
parasykite mums

Neteisingai užpildyti laukai